• Introduksjon av RB Gulventreprenør AS

  RB Gulventreprenør AS er en håndverkerbedrift som er nytenkende samtidig som vi leverer tradisjonelle håndverkertjenester innenfor vårt fagområde. Ved å kombinere moderne teknologi og solid fagkunnskap mener vi at vi er en løsningsorientert og attraktiv samarbeidspartner for våre oppdragsgivere.

  Tjenester vi tilbyr våre oppdragsgivere
  Innvendig og utvendig malerarbeid
  Alt av gulvlegging inklusive våtrom og parkett
  Fasaderehabilitering
  Tømrer/ snekkerarbeid
  Murerarbeider/ flis legging
  Baderoms rehabilitering

  Kvalitet og service
  Den beste markedsføringen en bedrift kan ha er tilfredse kunder. Vi er derfor veldig opptatt av å levere det vil lover til våre oppdragsgivere. For alle typer oppdrag vi utfører, sørger vi for å benytte kvalifiserte medarbeidere og samarbeidspartnere, enten de er ansatt i bedriften eller leid inn for enkelt prosjekter.
  RB Gulventreprenør AS er godkjent mesterbedrift og våtroms entreprenør.

  Utvendig rehabilitering

  Murfasader
  Rehabilitering av mur fasader krever grundig forarbeid, og et tett samarbeid mellom malere og murere. RB Gulventreprenør AS benytter konsulenter med høy fagkompetanse til å bistå med beskrivelser og tilstandsvurderinger før vi går i gang med større rehabilterings-prosjekter. Deretter bemanner vi prosjektet med dyktige murere og malere som sørger for riktig kvalitet på arbeidene.

  Trefasader
  Tre fasader krever godt og kontinuerlig vedlikehold, slik at man slipper større kostnader enn nødvendig ved at f.eks. all panel måskiftes grunnet manglende vedlikehold. Det er viktig å ha en vedlikeholdsplan for å kunne bevare treverket på best mulig måte. RB Gulventreprenør AS har både dyktige tømrere/ snekkere og malere som kan sørge for at din trefasade får riktig behandling når det er behov for det.

  Annet
  Gjennom vårt store nettverk av samarbeidspartnere kan vi tilby de aller fleste typer utvendig vedlikehold av din eiendom inklusive rengjøring.

  Innvendig rehabilitering
  Maler-arbeider
  Våre dyktige malere kan hjelpe til med alle typer tradisjonelt innvendig maler-arbeid. Vi utfører også tapetser-arbeider og også enklere typer dekorarbeid som lasering og patinering. Vi utfører også gulv-maling både i privatboliger og for industribedrifter.

  Gulv-arbeider
  RB Gulventreprenør har en meget dyktig stab med gulvleggere som utfører absolutt alle typer gulvarbeider, det være seg, vinylbelegg, linoleums-belegg, idretts-gulv, tepper, kork, fliser og parkett/ laminat. Vi har investert i moderne utstyr og har bl.a gått til innkjøp av en strippemaskin med høy kapasitet, slik at forarbeid for nye og større gulvflater kan gjøres raskt og effektivt.

  Vedlikehold og ombygging av næringslokaler
  Hvis du forvalter næringseiendom eller leier næringslokaler og har behov for oppussing kan det være smart ta kontakt med oss. Vi påtar oss alt fra mindre jobber som f.eks å sette opp en enkel kontor-skillevegg til større oppgaver som total-rehabilitering av et næringslokale.Vi gir nærings-forvaltere ekstra gode priser dersom vi kan komme inn i et rammeavtale forhold, hvor vi samarbeider om kontinuerlig vedlikehold av eiendommen.

  Borettslag m trappeoppganger og fellesrom
  Et borettslag består av en god del fellesarealer hvor det er stor slitasje og hvor vedlikeholdsbehovet er større enn ellers. Dette krever hyppigere vedlikehold og også større rehabiliteringer.For å ivareta dette på best mulig måte, kan det være nyttig å knytte til seg en leverandør som kan være en aktiv samarbeidspartner.Ved langsiktige vedlikeholdsavtaler gir vi gode betingelser til borettslag og sameier.

  Baderom
  Krevende prosess
  Å total rehabilitere et bad er arbeidskrevende prosess der flere, større håndverksgrupper skal inn i et som regel lite rom og på samme tid. På bakgrunn av dette krever et oppdrag som dette en meget god prosjektledelse og koordinering av håndverkere for at dette skal fungere. Dette er vi veldig bevisste på, og setter av god tid til planlegging før vi setter i gang en baderoms rehabilitering.

  Hva må oppdragsgiver tenke på?
  Som kunde er det meget viktig at du tenker nøye gjennom hvordan du vil at badet skal se ut, og hvilke løsninger du ønsker. Dette er spesielt viktig å gjennomgå før byggeprosessen starter. Gjør du en god jobb med dette på forhånd, så sparer du for det første en god del penger på det. I tillegg blir selve byggeprosessen en bedre opplevelse med god planlegging.Vi kommer gjerne med forslag til løsninger, men det er du som kunde som er sjefen og bestemmer hva du vil ha.

  Hvordan komme i gang?
  Det første du bør gjøre er å kontakte en seriøs håndverker for å få et kostnadsoverslag på hva baderoms-rehabiliteringen vil koste. Om du tar kontakt med oss kan vi raskt gi deg et estimat basert på de opplysningene vi mottar. Dersom estimatet er interessant, kommer vi på en befaring hvor vi går gjennom valg av løsninger, ønsker, flisvalg etc. og kan deretter sette opp et spesifikt pristilbud. Når tilbudet er akseptert setter vi opp en kontrakt og en fremdriftsplan for arbeidet, og så er man i gang.

   

  Kontakt oss Webmaster: Birger